První část fotografií z července 2016, kdy jsme se toulali Podkarpatskou Rusí v oblasti Rachova, Bliznice, Jasině, Jablonického průsmyku, koupali jsme se v slaných vodách Solotviny, navštívili jsme ikonickou Koločavu, kde jsme bydleli u milých místních lidí, toulali jsme se poloninou Boržava, obdivovali vodopád Šipot, užívali si v pekelném kotli (čanu) a obdivovali jsme zříceninu hradu v Seredném.

« 2 z 2 »